Musikjättar stämmer Anthropic

27 juni 2024
robot playing piano

Teknik- och musikvärlden kolliderar återigen när stora musikförlag riktar en rättslig stämning mot AI-bolaget Anthropic. Universal Music Group, Concord Music Group och ABKCO anklagar Anthropic för att ha använt upphovsrättsskyddade låttexter utan tillstånd för att träna deras AI-modell Claude, vilket resulterar i att modellen genererar nästan identiska låttexter som de ursprungliga. Detta beteende anses vara ett klart brott mot upphovsrättslagarna och kan få omfattande konsekvenser för både musik- och AI-industrin.

Detaljer om stämningen

Musikförlagen hävdar att Anthropic systematiskt och omfattande brutit mot upphovsrätten genom att använda deras material för att träna sin AI-chatbot, Claude. Modellen genererar ofta texter som är slående lika originalen när användare frågar efter specifika låttexter. Förlagen kräver skadestånd på upp till $150,000 per överträdelse och ett domstolsbeslut som förbjuder Anthropic att fortsätta använda deras upphovsrättsskyddade material utan tillstånd.

Bakgrund om Suno och Udio

Suno och Udio är två AI-verktyg som båda kommer från samma laboratorium som Anthropic och har fått mycket uppmärksamhet för deras kapacitet inom generativ musikskapande. Dessa verktyg möjliggör för användare att skapa komplex musik med enkla medel. Men deras användning av upphovsrättsskyddat material för att träna modellerna har ifrågasatts.

Ed Newton-Rex, tidigare ledande ljudutvecklare vid Stability AI, har kritiserat Suno för potentiellt att ha använt skyddad musik för att träna sina modeller, vilket kan utgöra ett upphovsrättsintrång. Han argumenterar för att detta inte bara skadar de ursprungliga skaparna, utan även underminerar hela upphovsrättssystemet.

Reaktioner och framtida AI konsekvenser

Anthropic har ännu inte officiellt kommenterat stämningens innehåll, men de har tidigare betonat sitt fokus på att bygga pålitliga och styrbara AI-system. Med stöd från stora teknikföretag som Google och Amazon är detta en strid med potentiellt stora konsekvenser för AI-industrins framtid.

Denna rättsliga strid är en del av en bredare debatt om hur AI-teknologi påverkar upphovsrätt och kreativa industrier. Flera författare och konstnärer har också stämt AI-företag för att ha använt deras verk utan tillstånd, vilket signalerar en växande oro över AIroll i samhället.

För mer information och detaljer om stämningen, besök följande källor: